egység kategória bejegyzései

Hol találjuk meg az igazi boldogságot?

Létezik-e olyan hely a világunkban, ami a legboldogabb?

Ha csak az anyagi világra összpontosítunk, és azt gondoljuk, hogy életünk értelme arra korlátozódik, hogy önkéntelenül megszületünk, majd többnyire akaratunk ellenére meghalunk, és közben kétségbeesetten próbáljuk betölteni az étel, a szex, a család, a gazdagság, a hírnév, a hatalom és a tudás iránti kielégíthetetlen vágyainkat, akkor mindig boldogtalanok maradunk.

Minél többet kapunk, annál üresebbek, depressziósabbak és boldogtalanabbak leszünk.

Van másik világ az anyagi világon kívül?

Az igazi boldogság az anyagi valóság felett létezik. Az igazi boldogság csak a céltudatosan és módszeresen felépített, anyagiságtól mentes emberi kapcsolatokban található meg, amikor elérjük az „igazi szeretetet” egymás iránt.

Mit értünk „igazi szereteten”?

Az igazi szeretet nem valami olyan dolog, ami eleve meg lenne bennünk, hanem ez egy olyan állapot, amikor teljesen eltűnünk egymás vágyaiban, miközben feltétel nélkül teljesítjük mások vágyait anélkül, hogy bármilyen visszajelzést vagy akár elismerést várnánk. Ezt az igazi szeretetet olyan emberek felé kell elérnünk, akikhez nincs ösztönös, hormonális vagy bármilyen önző módon igazolható kapcsolatunk.

Mit érhetünk el az igaz szeretettel?

Az igaz szeretet segítségével kiszabadulhatunk az egoista énünkből. Abból az énünkből, mely bezárt minket ebbe a boldogtalan és sötét, önpusztító világba, ahol csak önmagunk kiteljesedésére gondolunk, legtöbbször mások kárára. Az egó tart minket bezárva az idő és a tér egocentrikus koordinátáiban.

Azáltal, hogy kiszabadulunk egoista énünkből, az általunk elért önzetlen, kollektív tudatosság révén a valóság egy teljesen más, időtlen és határtalan érzékeléséhez emelkedhetünk.

Miért kell nekünk az új valóságérzékelés?

Azért van rá szükségünk, mert ebben a nem anyagi, önzetlen térben találjuk meg az igazi boldogságot, ami a természet evolúciós erejével való hasonlóságunk, amely az életet adja és fenntartja – az önzetlen, feltétel nélküli szolgálat és szeretet minőségén keresztül minden iránt.

Ez egy teljesen valóságos, kézzelfogható, gyakorlatias dolog, amit mindannyian elérhetünk és érezhetünk, itt és most, egy egyedi, céltudatos és rendkívül gyakorlatias módszer segítségével, ami a természet törvényein és integrális rendszerén alapul.

Hogyan győzhetjük le a bennünk rejlő önérdeket?

Vajon össze tudnak-e fogni az emberek, hogy legyőzzék az önzőségüket és megbirkózzanak a mindannyiunk előtt álló kihívásokkal?

Igen, össze tudnak fogni, és pontosan ez az erőfeszítés lesz a kulcsa annak a globális problémamegoldásnak, ami biztosítja az emberiség túlélését.

Nincs más dolgunk, csakis az összefogásra koncentrálni, hiszen minden problémánk – ami a történelem során egészen mostanáig felmerült –, az állandó önérdekből, öncélú/önigazoló szándékokból és cselekedetekből ered. Be kell látnunk, hogy túlélésünk mások kárára történik, független attól, hogy tudatosan vagy tudattalanul okoztuk a kárt.

Miért lenne szükségünk másokra?

Ösztöneinket és a velünk született természetünket nem tudjuk egyedül legyőzni, ezért van szükségünk mások segítségére. Csak így tudunk kiemelkedni az egónkból. Amikor valóban megpróbáljuk, hogy olyan közösséget építsünk, amely a kölcsönös felelősségre és feltétel nélküli szolgálatra épül – mely kiegészít bennünket és méltó a természethez –, rá fogunk jönni, hogy még együtt sem tudjuk legyőzni a velünk született egónkat.

Mit tehetünk, hogy kilépjünk az egónkból?

Szükségünk van egy olyan egyedülálló módszerre, amely képes megadni nekünk a saját természetünk teljes körű megértését. 

Elengedhetetlen, hogy a módszer kézzelfogható érzelmi benyomásokat adjon a minket mozgató valódi vágyakról és szándékokról. Addig kell tanulmányoznunk ezeket a benyomásokat, amíg olyan elviselhetetlen nem lesz mindannyiunk igénye önmagunk legyőzésére, hogy magunkra vonjuk a természet evolúciós erejét. Azt az erőt, mely nagyon „érdekelt” abban, hogy segítsen alkalmazkodni nekünk a természet tökéletes egységéhez, az általános egyensúlyhoz. 

Egy ilyen módszerrel építhetünk egy biztonságosabb, fenntarthatóbb emberi közösséget, mely kölcsönösen egységes, jobb a mostani világnál, egyenlőbb nála és hasonlít a természethez.