béke kategória bejegyzései

Rendben lesz a világ?

A világ magától nem lesz rendben

Ha továbbra is vakon követjük az eredendően önző természetünket, amely mások és a természet kárára érvényesül, akkor folytatjuk a folyton ismétlődő történelmi ciklusainkat is, amíg teljesen el nem pusztítjuk magunkat. Talán csak egy maroknyi ember marad életben, akiknek újra kell építeniük az emberi civilizációt.

Nekünk magunknak kell a világot jobbá tenni

Ahogy már megtudtuk, nem vagyunk képesek megváltoztatni a világot azzal, hogy másokat hibáztatunk vagy éppen kijavítjuk, kioktatjuk, manipuláljuk, legyőzzük és tönkretesszük őket. Már kipróbáltuk az összes lehetséges variációját az önkényes emberi ideológiáinknak, filozófiáinknak, vallásainknak, csak azért, hogy egyre mélyebbre merüljünk a problémákba.

Folyamatosan próbáljuk eltávolítani a „gonoszokat”, a nem kívánatos egyéneket a társadalomból, csupán azért, hogy aztán kiderüljön, hogy azok, akik a leghangosabbak, a legigazabbak voltak ebben a tisztulási folyamatban, az új „gonoszok” lettek.

Mit tehetünk?

Csak úgy tudjuk megváltoztatni a világot, ha magunkat változtatjuk meg! Meg kell, hogy tanuljuk, hogyan válhatunk hasonlóvá a természet finoman kiegyensúlyozott rendszeréhez, a céltudatosan felépített, pozitív, fenntartható kölcsönhatások révén az eredendő ösztöneink felett.

Üzenet a békéről és a szolidaritásról

A békére és a szolidaritás megteremtésére vonatkozó üzenet alapja az a tanítás, amit a tapasztalati bölcsességgel foglalkozó természettudósok tanítanak nekünk. Ezek a tudósok évezredek óta kutatják az emberi természetet, szembe állítva azt a Természet integrált rendszerével. Tanításuk alapján, alaptermészetünk szerint egyszerűen nem békére és szolidaritásra vagyunk megteremtve.

Eredendő természetünk 100%-ban öncélú, önigazoló, individualista és kizsákmányoló. Nem vagyunk képesek kilépni saját egocentrikus és szubjektív nézőpontunkból.

Számításaink és erőfeszítéseink kizárólag arra irányulnak, hogy a magunk hasznára halmozzuk fel az erőforrásokat és a profitot, kíméletlen versenyt űzünk azért a sikerért, ami mások kárára valósul meg. Ilyen módon nem meglepő, hogy a tartós béke és a szolidaritás – amikor az összefogás nem gyűlölettel és mások ellen létezik –, csak egy álom vagy egy szép szlogen marad. Történelmünk háborúk és egymás kölcsönös kizsákmányolására irányuló törekvéseink hosszú láncolata, melyet csak rövid időre szakítottak meg a hosszabb távon sikertelen békeszerződések és megállapodások.

Hogyan tudunk valódi fejlődést, békét és szolidaritást építeni? 

Mindenek előtt fel kell ismernünk saját békétlen, háborúskodó, gyűlölködő és kizsákmányoló ösztöneinket. Ezután kezdhetjük el a fokozatosan felépülő, tenni akaró, módszeres és tudatos változást, valamint önmagunk fejlesztésének folyamatát. Addig kell ezt folytatnunk, amíg képesek nem leszünk a pozitív, fenntartható, kölcsönös felelősségre épülő és egymást kiegészítő kapcsolatok és együttműködések megteremtésére, a természet kölcsönös integrációt fenntartó törvényei alapján.