2022. április havi bejegyzések

Hol találjuk meg az igazi boldogságot?

Létezik-e olyan hely a világunkban, ami a legboldogabb?

Ha csak az anyagi világra összpontosítunk, és azt gondoljuk, hogy életünk értelme arra korlátozódik, hogy önkéntelenül megszületünk, majd többnyire akaratunk ellenére meghalunk, és közben kétségbeesetten próbáljuk betölteni az étel, a szex, a család, a gazdagság, a hírnév, a hatalom és a tudás iránti kielégíthetetlen vágyainkat, akkor mindig boldogtalanok maradunk.

Minél többet kapunk, annál üresebbek, depressziósabbak és boldogtalanabbak leszünk.

Van másik világ az anyagi világon kívül?

Az igazi boldogság az anyagi valóság felett létezik. Az igazi boldogság csak a céltudatosan és módszeresen felépített, anyagiságtól mentes emberi kapcsolatokban található meg, amikor elérjük az „igazi szeretetet” egymás iránt.

Mit értünk „igazi szereteten”?

Az igazi szeretet nem valami olyan dolog, ami eleve meg lenne bennünk, hanem ez egy olyan állapot, amikor teljesen eltűnünk egymás vágyaiban, miközben feltétel nélkül teljesítjük mások vágyait anélkül, hogy bármilyen visszajelzést vagy akár elismerést várnánk. Ezt az igazi szeretetet olyan emberek felé kell elérnünk, akikhez nincs ösztönös, hormonális vagy bármilyen önző módon igazolható kapcsolatunk.

Mit érhetünk el az igaz szeretettel?

Az igaz szeretet segítségével kiszabadulhatunk az egoista énünkből. Abból az énünkből, mely bezárt minket ebbe a boldogtalan és sötét, önpusztító világba, ahol csak önmagunk kiteljesedésére gondolunk, legtöbbször mások kárára. Az egó tart minket bezárva az idő és a tér egocentrikus koordinátáiban.

Azáltal, hogy kiszabadulunk egoista énünkből, az általunk elért önzetlen, kollektív tudatosság révén a valóság egy teljesen más, időtlen és határtalan érzékeléséhez emelkedhetünk.

Miért kell nekünk az új valóságérzékelés?

Azért van rá szükségünk, mert ebben a nem anyagi, önzetlen térben találjuk meg az igazi boldogságot, ami a természet evolúciós erejével való hasonlóságunk, amely az életet adja és fenntartja – az önzetlen, feltétel nélküli szolgálat és szeretet minőségén keresztül minden iránt.

Ez egy teljesen valóságos, kézzelfogható, gyakorlatias dolog, amit mindannyian elérhetünk és érezhetünk, itt és most, egy egyedi, céltudatos és rendkívül gyakorlatias módszer segítségével, ami a természet törvényein és integrális rendszerén alapul.

Rendben lesz a világ?

A világ magától nem lesz rendben

Ha továbbra is vakon követjük az eredendően önző természetünket, amely mások és a természet kárára érvényesül, akkor folytatjuk a folyton ismétlődő történelmi ciklusainkat is, amíg teljesen el nem pusztítjuk magunkat. Talán csak egy maroknyi ember marad életben, akiknek újra kell építeniük az emberi civilizációt.

Nekünk magunknak kell a világot jobbá tenni

Ahogy már megtudtuk, nem vagyunk képesek megváltoztatni a világot azzal, hogy másokat hibáztatunk vagy éppen kijavítjuk, kioktatjuk, manipuláljuk, legyőzzük és tönkretesszük őket. Már kipróbáltuk az összes lehetséges variációját az önkényes emberi ideológiáinknak, filozófiáinknak, vallásainknak, csak azért, hogy egyre mélyebbre merüljünk a problémákba.

Folyamatosan próbáljuk eltávolítani a „gonoszokat”, a nem kívánatos egyéneket a társadalomból, csupán azért, hogy aztán kiderüljön, hogy azok, akik a leghangosabbak, a legigazabbak voltak ebben a tisztulási folyamatban, az új „gonoszok” lettek.

Mit tehetünk?

Csak úgy tudjuk megváltoztatni a világot, ha magunkat változtatjuk meg! Meg kell, hogy tanuljuk, hogyan válhatunk hasonlóvá a természet finoman kiegyensúlyozott rendszeréhez, a céltudatosan felépített, pozitív, fenntartható kölcsönhatások révén az eredendő ösztöneink felett.

Üzenet a békéről és a szolidaritásról

A békére és a szolidaritás megteremtésére vonatkozó üzenet alapja az a tanítás, amit a tapasztalati bölcsességgel foglalkozó természettudósok tanítanak nekünk. Ezek a tudósok évezredek óta kutatják az emberi természetet, szembe állítva azt a Természet integrált rendszerével. Tanításuk alapján, alaptermészetünk szerint egyszerűen nem békére és szolidaritásra vagyunk megteremtve.

Eredendő természetünk 100%-ban öncélú, önigazoló, individualista és kizsákmányoló. Nem vagyunk képesek kilépni saját egocentrikus és szubjektív nézőpontunkból.

Számításaink és erőfeszítéseink kizárólag arra irányulnak, hogy a magunk hasznára halmozzuk fel az erőforrásokat és a profitot, kíméletlen versenyt űzünk azért a sikerért, ami mások kárára valósul meg. Ilyen módon nem meglepő, hogy a tartós béke és a szolidaritás – amikor az összefogás nem gyűlölettel és mások ellen létezik –, csak egy álom vagy egy szép szlogen marad. Történelmünk háborúk és egymás kölcsönös kizsákmányolására irányuló törekvéseink hosszú láncolata, melyet csak rövid időre szakítottak meg a hosszabb távon sikertelen békeszerződések és megállapodások.

Hogyan tudunk valódi fejlődést, békét és szolidaritást építeni? 

Mindenek előtt fel kell ismernünk saját békétlen, háborúskodó, gyűlölködő és kizsákmányoló ösztöneinket. Ezután kezdhetjük el a fokozatosan felépülő, tenni akaró, módszeres és tudatos változást, valamint önmagunk fejlesztésének folyamatát. Addig kell ezt folytatnunk, amíg képesek nem leszünk a pozitív, fenntartható, kölcsönös felelősségre épülő és egymást kiegészítő kapcsolatok és együttműködések megteremtésére, a természet kölcsönös integrációt fenntartó törvényei alapján.